Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με ψηλό αίσθημα ευθύνης.

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με ψηλό αίσθημα ευθύνης.

Το εργαστήριό μας αναλύει πέραν των 20000 δειγμάτων ανά έτος, από ένα πλατύ φάσμα πελατών.

Το εργαστήριό μας αναλύει πέραν των 20000 δειγμάτων ανά έτος, από ένα πλατύ φάσμα πελατών.

Δουλεύουμε επαγγελματικά, διασφαλίζοντας την άρτια ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Δουλεύουμε επαγγελματικά, διασφαλίζοντας την άρτια ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Δουλεύουμε με σεβασμό και εμπιστευτικότητα αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα ή και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη μας.

Δουλεύουμε με σεβασμό και εμπιστευτικότητα αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα ή και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη μας.

Συνεχώς καλυτερεύουμε το σύστημα ποιότητάς μας και διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης μας, αφουκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας.

Συνεχώς καλυτερεύουμε το σύστημα ποιότητάς μας και διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης μας, αφουκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας.

Το προσωπικό βρίσκεται κάτω απο συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευση, το οποίο υλοποιείται με παρακολούθηση σεμιναρίων τόσο εντός όσο και εκτός του εργαστηρίου

Το προσωπικό βρίσκεται κάτω απο συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευση, το οποίο υλοποιείται με παρακολούθηση σεμιναρίων τόσο εντός όσο και εκτός του εργαστηρίου.

Το εργαστήριό μας είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σε Παγκύπρια κλίμακα, που μπόρεσε να διαπιστευτεί με το πρότυπο EN ISO 17025.

Το πρότυπο αυτό επιβάλλει αυστηρή επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού, συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του εργαστηρίου, έγκυρες και διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες ανάλυσης, διακρίβωση εξοπλισμού.

Πιστοποιήσεις

Για την διατήρηση της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας αλλά και επαγγελματισμού και ακρίβειας στα αποτελέσματα, η Διεθνής κοινότητα έχει εισαγάγει συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθοδολογίες αναλύσεων τις οποίες απαιτεί, ειδικά όταν προϊόντα θα μεταφερθούν από την μια χώρα στην άλλη.

Μάθετε Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

 • Δεν έχω δει στην ιστοσελίδα το cp FoodLab την ανάλυση που με ενδιαφέρει. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει η ανάλυση;

  Το cp FoodLab μπορεί να διεξάγει πολύ μεγάλο φάσμα αναλύσεων και πιθανότατα να μπορεί να διεξάγει την ανάλυση που σας ενδιαφέρει. Εάν η ανάλυση αφορά τον τομέα που

  Περισσότερα
 • Θέλω μια πολύ εξειδικευμένη ανάλυση. Μπορεί το Foodlab να κάνει την ανάλυση;

  Το cp FoodLab μπορεί να διεξάγει πολύ μεγάλο φάσμα αναλύσεων και πιθανότατα να μπορεί να διεξάγει την ανάλυση που σας ενδιαφέρει. Όμως εάν η ανάλυση γίνεται για πρώτη φορά και απαιτεί την

  Περισσότερα
 • Θέλω να κάνω μια ανάλυση σε νερό, τι θα μου στοιχίσει;

  H τιμή της «ανάλυσης νερού» εξαρτάται από την χρήση του. Εάν η ανάλυση αφορά την χρήση του νερού σε πισίνα (μπάνιο κλπ) ή πότισμα φυτών τότε το κόστος είναι χαμηλό.

  Περισσότερα
 • Έχω επιχείρηση τροφίμων, πως μπορεί το cp Foodlab να με βοηθήσει;

  To cp Foodlab είναι συνεργάτης πολλών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τρόφιμα. Η κύρια ασχολία του εργαστηρίου είναι να βοηθά τους πελάτες του να εφαρμόζουν ορθά την εργαστηριακή πρακτική,

  Περισσότερα
 • Θέλω να κάνω εξειδικευμένη ανάλυση αίματος, μπορεί το cp Foodlab να με βοηθήσει;

  Συνήθως το cp Foodlab δεν ασχολείται με ανάλυση παραμέτρων σε άνθρωπο. Μπορεί όμως να βοηθήσει σε δύσκολες περιπτώσεις όπως βαρέα μέταλλα σε ανθρώπινο αίμα, ανθρώπινο γάλα, μαλλιά κλπ.

  Περισσότερα
 • Θέλω να κάνω ανάλυση τροφίμου για το οποίο υπάρχει υποψία ότι έπαθα τροφική δηλητηρίαση. Μπορεί το cp Foodlab να με βοηθήσει;

  Μπορεί να γίνουν αναλύσεις – ελέγχοι στο τρόφιμο. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.

  Περισσότερα
 • Τι είναι, με απλά λόγια, η Πιστοποίηση/Διαπίστευση/Τυποποίηση;

  Πιστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν η μια επιχείρηση ελέγχονται από ένα ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος βεβαιώνει ότι ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες για την

  Περισσότερα
 • Πως επιτυγχάνεται στην πράξη η διαπίστευση;

  Διαπίστευση γίνεται σε επίπεδο φορέα ή εργαστηρίου. Ο φορέας διαπιστεύεται για να μπορεί να πιστοποιεί (διαδικασίες και προϊόντα) και μπορεί να είναι ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

  Περισσότερα
 • Ποιος οργανισμός δίδει διαπίστευση (διαπιστεύει ένα εργαστήριο);

  Στην Ευρωπαϊκή ένωση, με βάση συγκεκριμένη οδηγία, υπάρχουν εθνικοί φορείς στην κάθε χώρα μέλος οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διαπίστευσης.

  Περισσότερα
 • Τι είναι το Διαπιστευμένο Εργαστήριο και σε τι διαφέρει από ένα μη διαπιστευμένο;

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει την διαπίστευση σαν το κριτήριο για αποδοχή προϊόντων από μια χώρα στην άλλη. Ιδιαίτερα για εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι αναγκαία η εξέταση του προϊόντος

  Περισσότερα
 • Τι είναι το πεδίο διαπίστευσης ενός οργανισμού (εργαστηρίου) και πόσο σημαντικό είναι;

  Το πεδίο διαπίστευσης είναι αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού του οργανισμού (εργαστηρίου) που έχει διαπιστευτεί. Σε αυτό αναφέρονται οι παράμετροι στις οποίες είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο καθώς

  Περισσότερα
 • Είναι ένα εργαστήριο διαπιστευμένο σε όλες τις παραμέτρους?

  Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα εργαστήριο να είναι διαπιστευμένο σε όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορεί να του ζητηθούν να μετρήσει/εξετάσει/αναλύσει. Το κάθε εργαστήριο (ανάλογα με το πελατολόγιο του)

  Περισσότερα
 • Σε πόσες παραμέτρους είναι σήμερα το cp Foodlab διαπιστευμένο;

  Το cp Foodlab σήμερα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πεδία διαπίστευσης στον Ελληνικό χώρο. Ο αριθμός των διαπιστευμένων παραμέτρων είναι περίπου 500 ενώ αυτές αυξάνονται συνεχώς.

  Περισσότερα

Εγκυρότητα και Aξιοπιστία

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται σήμερα από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που με ψηλό αίσθημα ευθύνης.

Αξιοποιούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό στην προσπάθεια για κάλυψη όλων των αναγκών του Κύπριου αλλά και ξένου καταναλωτή, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του βιομηχάνου ή του εμπόρου.

Μάθετε Περισσότερα

Ερευνητικά Προγράμματα