Το εργαστήριο λαμβάνει μέρος στα πιο κάτω ερευνητικά προγράμματα: