Τα προϊόντα μας Νanoanalysis GM και Nanoanalysis DS είναι χημικά τροποποιημένα μαγνητικά νανοϋλικά κατάλληλα για την μικροεκχύλιση και προσυγκέντρωση πλήθους οργανικών ενώσεων όπως φαίνεται παρακάτω.

Νanoanalysis GM:

  • φυτοπροστατευτικές ενώσεις,
  • musks
  • φθαλικοί εστέρες

Νanoanalysis DS: 

  • φυτοπροστατευτικές ενώσεις,
  • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
  • musks
  • φθαλικοί εστέρες

1
2
3
4
iso-17025

Καντε την παραγγελία σας διαδικτυακά
Ποσότητα

Invalid Input


Invalid Input
Ολικό
0.00 EUR


Προσωπικά και στοιχεία επικοινωνίας
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input