Χρήσιμες Συνδέσεις σχετικές με το θέμα

http://www.biobeds.info (UK site for biobeds)

http://www.mikrob.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=7296 (Swedish site for biobeds)

http://www.cleanregion.dk/ (presentations and book of abstracts from 1st and 2nd European Biobed meetings)