Αποτελέσματα

Πειραματική Εργασία 1

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον πειραματισμό (σύσταση-κομποστοποίηση) και χαρακτηριστικά:

Υλικό κομποστοποίησηςΟργ. C
(% dw)
Ολικό Ν
(% dw)
C/NpH
Κλαδέματα ελιάς43,252,2719,057,48
Κλαδέματα αμπελιών48,792,3320,937,18
Βόστρυχοι52.452,7120,137.34
Στέμφυλα49,852,2522,157,70

Πειραματική Προεργασία 

Επίπεδα ανακτήσεων εντομοκτόνων σε βιομίγματα σε σύστημα διαλυτών Κυκλοεξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας/ακετόνη (30:40:30).

DeltamethrinCypermethrinChlorpyrifos
Επίπεδο εξ. Προτύπου (μg/g)% ανάκτησηRSD*% ανάκτησηRSD% ανάκτησηRSD
0.0175.2312.377.1214.2389.237.52
0.0578.288.9881.909.8790.125.67
0.193.454.5688.875.6392.816.78
0.594.123.4591.926.1292.347.81
199.712.9897.124.5695.7111.29
2102.9812.8294.126.7898.784.91
*Σχετική Τυπική Απόκλιση.

Συγκριτικά Αποτελέσματα με διάφορους διαλύτες

Συγκριτικά αποτελέσματα διαφόρων συστημάτων διαλυτών για την εκχύλιση των διάφορων εντομοκτόνων σε επίπεδο εξωτερικού προτύπου 0.1μg/g βιομίγματος.

DeltamethrinCypermethrinChlorpyrifos
Διαλύτες% ανάκτησηRSD*% ανάκτησηRSD% ανάκτησηRSD
147.98a**12.9861.92a7.9037.98a7.91
281.81c6.7879.09b6.9180.89c4.91
360.29b10.8258.81a2.8362.98b5.71
493.61d7.8188.87c5.6392.81d7.81

1. Μεθανόλη/Νερό (80:20)
2. Οξικός αιθυλεστέρας/ακετόνη (70:30)
3. Οξικός αιθυλεστέρας
4. Κυκλοεξάνιο/οξικός αιθυλεστέρας/ακετόνη (30:40:30)
* Σχετική Τυπική Απόκλιση
** Διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων ανακτήσεων των διαφόρων εντομοκτόνων σε επίπεδο (α=0.05) σύμφωνα με το κριτήριο Tukey HSD.