Υπηρεσίες

Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη


Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχεται από το χημείο μας, μπορεί να χωριστεί στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Έλεγχος και Βελτίωση της Ποιότητας των Τροφίμων και Ζωοτροφών
  • Έλεγχος της ποιότητας των φαρμάκων, των φαρμακευτικών προιόντων, των καλλυντικών και των ειδών καθαρισμού και απολύμανσης
  • Έλεγχος και Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Έλεγχος και βελτίωση των υλικών σε επαφή με τρόφιμα
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
  • Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών
  • Εκπαίδευση – κατάρτιση σε θέματα του Πεδίου εφαρμογής της ειδικότητας μας
  • Ερευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Βασική έρευνα και ανάπτυξη

Μπορείτε επίσης να δείτε ένα σύντομο κατάλογο με τις αναλύσεις που διεξάγουμε στο χημείο μας