Το CP. Foodlab

Το εργαστήριο CP. Foodlab ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε θέματα τροφίμων και νερών. Σκοπός του ήταν να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής τόσο σε θέματα ελέγχου όσο και σε θέματα βελτίωσης προϊόντων.

Οι αυξανόμενες όμως απαιτήσεις της αγοράς και η προσπάθεια εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή έφερε στο εργαστήριο μια νέα προοπτική, με την εισαγωγή το 1994 εργαστηριακών αναλύσεων σε θέματα περιβάλλοντος.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το 1996 αξιολογώντας τις απαιτήσεις της αγοράς για αναλύσεις φαρμακών και φαρμακευτικών προιόντων, το εργαστήριο επέκτεινε τις δραστηριότητες του και σε αναλύσεις στον τομέα αυτό.

Οι ερευνητικές ανησυχίες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της διεύθυνσης και του προσωπικού του εργαστηρίου, σύντομα βρήκαν διεξόδους με την καθιέρωση του εργαστηρίου και στον ερευνητικό τομέα. Το 2006 το εργαστήριο μπήκε δυναμικά στα ερευνητικά προγράμματα, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καταθέτοντας και υλοποιώντας ερευνητικές προτάσεις σε θέματα σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος του.

Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται σήμερα από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που δουλεύουν με ψηλό αίσθημα ευθύνης.

Αξιοποιούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό στην προσπάθεια για κάλυψη όλων των αναγκών του Κύπριου αλλά και ξένου καταναλωτή, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του βιομηχάνου ή του εμπόρου.

Το εργαστήριό μας αναλύει πέραν των 50000 δειγμάτων ανά έτος, από ένα πλατύ φάσμα πελατών που περιλαμβάνει ξενοδοχειακές αλυσίδες, βιομηχανίες τροφίμων, οργανισμούς, συμβούλια, συνεταιρισμούς, κυβερνητικά τμήματα, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες υλικών συσκευασίας και γενικού εμπορίου καθώς επίσης και ιδιώτες..