Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του foodlab.com.cy

Αυτή η εφαρμογή συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.


Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων: foodlab.com.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας ιδιοκτήτη: foodlab@cytanet.com.cy

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

Μεταξύ των τύπων προσωπικών δεδομένων που συλλέγει αυτή η εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies; Δεδομένα χρήσης; όνομα; επίθετο; τηλεφωνικό νούμερο; διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτήν την Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η αποτυχία παροχής αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την παροχή αυτής της Υπηρεσίας από την Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η εφαρμογή δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτήν την Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, εάν υπάρχει.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτώνται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου να παρέχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.


Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών ή / και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πώληση, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («εξαίρεση»), χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Κάτοχος.
 • η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανήκει στον Κάτοχο.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως να αποσαφηνίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στα γραφεία λειτουργίας του κατόχου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.
Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τον Κάτοχο για την προστασία των Δεδομένων του.


Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε φορά που ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, αρκεί να μην αποσυρθεί αυτή η συγκατάθεση. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για να το πράξει για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής.
Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.


Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπεται στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Analytics, προστασία SPAM και Επικοινωνία με τον Χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τέτοιους σκοπούς επεξεργασίας και για τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.


Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Analytics

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία Ιστού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του Χρήστη.

Google Analytics (Google LLC)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, για να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί σε άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να προσαρμόσει τα συμφραζόμενα και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies; Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: United States –  Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.Contacting the UserSPAM protection


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι μια απόφαση που ενδέχεται να έχει νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα στον Χρήστη, λαμβάνεται αποκλειστικά με τεχνολογικά μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη για τη λήψη αποφάσεων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει βάσει αυτοματοποιημένων διαδικασιών σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτή η Εφαρμογή υιοθετεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ Χρήστη και Ιδιοκτήτη, ή βάσει της ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη, όπου απαιτείται τέτοια συναίνεση από το νόμο.

Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις λαμβάνονται με τεχνολογικά μέσα – βασίζονται κυρίως σε αλγόριθμους που υπόκεινται σε προκαθορισμένα κριτήρια – που μπορεί επίσης να παρέχονται από τρίτους.

Το σκεπτικό πίσω από την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων είναι:

 • να επιτρέψει ή να βελτιώσει με άλλον τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ·
 • να παρέχει στους χρήστες δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση με βάση συνεπή και ενιαία κριτήρια ·
 • για τη μείωση της πιθανής βλάβης που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος, προσωπική προκατάληψη και τα παρόμοια που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε διακρίσεις ή ανισορροπία στη μεταχείριση ατόμων κ.λπ.
 • να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας του Χρήστη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει συμβολαίου Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους σκοπούς, τις υπηρεσίες τρίτων, εάν υπάρχουν, και οποιαδήποτε συγκεκριμένη λογική για αυτοματοποιημένες αποφάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις σχετικές ενότητες σε αυτό το έγγραφο.

Συνέπειες των αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για χρήστες και δικαιώματα των χρηστών που υπόκεινται σε αυτήν

Κατά συνέπεια, οι χρήστες που υπόκεινται σε τέτοια επεξεργασία, δικαιούνται να ασκήσουν συγκεκριμένα δικαιώματα που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων των αυτοματοποιημένων αποφάσεων που λαμβάνονται.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα:

 • να λάβετε μια εξήγηση για οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και να εκφράσετε την άποψή τους σχετικά με αυτήν την απόφαση ·
 • αμφισβητήστε μια απόφαση ζητώντας από τον Ιδιοκτήτη να την επανεξετάσει ή να λάβει μια νέα απόφαση σε διαφορετική βάση ·
 • να ζητήσετε και να λάβετε από τον ιδιοκτήτη ανθρώπινη παρέμβαση σε τέτοια επεξεργασία Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα του Χρήστη και τα μέσα άσκησής τους, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευθεί την ενότητα αυτού του εγγράφου σχετικά με τα δικαιώματα του Χρήστη.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Αντικείμενο στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να αποκτούν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητήσουν να ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Διαγράψτε ή διαγράψτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λάβετε τα δεδομένα τους και μεταφέρετέ τα σε άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτού.
 • Υποβάλετε ένα παράπονο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους: αιτιολογήστε την αντίρρηση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε ένα μήνα.


Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική ενέργεια που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτείται από τον Κάτοχο να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής και συντήρηση συστήματος

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και τυχόν υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”.
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται στα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page and possibly within this Application and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. 

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.


Ορισμοί και νομικές παραπομπές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εφαρμογή), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες του χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκέφτηκαν και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Θέμα δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή επόπτης δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η αίτηση

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.


Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Άρθ. 13/14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.