Δίκτυο Συνεργασίας

Στο ερευνητικό πρόγραμμα BIOBEDS συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

cp FOODLAB LTD (www.foodlab.com.cy) 

  • Χαρά Παπαστεφάνου
  • Δρ Άγγελος Ντάντος

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (www.ari.gov.cy

  • Δρ Παναγιώτης Ντάλιας
  • Δρ Μιχάλης Ομήρου
  • Χρυσταλλένη Κώστα
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

(Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – www.bio.uth.gr

  • Δρ Δημήτρης Καρπούζας
  • Δρ Καλλιόπη Παπαδοπούλου
  • Δρ Δημήτρης Τσιρόπουλος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων (www.aua.gr

  • Δρ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης