Συνδέσεις

Χρήσιμες Συνδέσεις σχετικές με το θέμα

http://www.biobeds.info (Βρετανική ιστοσελίδα για Biobeds)

http://www.mikrob.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=7296 (Σουηδική ιστοσελίδα για Biobeds)

http://www.cleanregion.dk/ (παρουσιάσεις και βιβλίο περιλήψεων από την 1η και 2η Ευρωπαϊκή συνάντηση Biobed)