Η Πολιτική μας

Είναι η πολιτική της εταιρείας μας να παρέχει ψηλό επίπεδο ανεξάρτητης υπηρεσίας στους πελάτες της. Οι πελάτες μας ανεξάρτητα του μεγέθους της επιχείρησής τους, έχουν την ίδια μεταχείριση από εμάς, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την επαγγελματική προσέγγιση. Η δέσμευση μας γι’ αυτή την πολιτική επιτυγχάνεται:

  • Σεβόμενοι τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας
  • Προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας.
  • Δουλεύοντας επαγγελματικά διασφαλίζοντας την άρτια ποιότητα των αποτελεσμάτων.
  • Με σεβασμό και εμπιστευτικότητα αναφορικά με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα αποτελέσματα ή και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη μας.
  • Προσλαμβάνοντας προσωπικό με την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία για τη διεξαγωγή της εργασίας.
  • Παρέχοντας συνεχή επιμόρφωση στο προσωπικό μας.
  • Ακολουθώντας πάντοτε τους σχετικούς κανονισμούς.
  • Προσπαθώντας συνεχώς να καλυτερεύσουμε το σύστημα ποιότητάς μας και να διευρύνουμε το Πεδίο εφαρμογής της Διαπίστευσης μας, αφουκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας.
  • Παρακολουθώντας την εξέλιξη της νομοθεσίας και των σχετικών απαιτήσεων αναπροσαρμόζουμε τα δεδομένα μας ώστε να είμαστε πάντοτε πρωτοπόροι στον τομέα μας.