Οι Πελάτες μας

Οι πελάτες μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μεταξύ τους τομέων. Ακολουθεί μια συνοπτική λίστα όπου φαίνονται ενδεικτικά ορισμένα Τμήματα και Υπηρεσίες για τα οποία διεξάγουμε αναλύσεις:

 • Υπουργεία
 • Κρατικές Αγορές
 • Άλλα Κυβερνητικά τμήματα
 • Σχολεία, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Νοσοκομεία και Κλινικές
 • Γραφεία, τράπεζες
 • Οργανισμοί
 • Δήμοι και κοινότητες
 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 • Μεμονωμένα Ξενοδοχεία
 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες Τροφίμων και Ποτών, υλικών συσκευασίας, κά.
 • Συμβούλια αποχετεύσεων
 • Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 • Βιομηχανίες φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων
 • Βιομηχανίες και εταιρίες πωλήσεως καλλυντικών
 • Βιομηχανίες απόρριψης αποβλήτων
 • Ιδιώτες