Δίκτυο Συνεργασίας Διδάκτωρ

Στο ερευνητικό πρόγραμμα BIOBEDS συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

cp FOODLAB LTD (www.foodlab.com.cy)
Δρ Άγγελος Ντάντος
Χαρά Παπαστεφάνου
Κυπρούλα Δημητρίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (www.bat.uoi.gr)
Δρ Χαράλαμπος Σταμάτης
Δρ Μαρία Κατσούρα
Δρ Κατερίνα Τζιάλλα
Δρ Ιωάννης Παυλίδης
Βασιλική – Μιχαέλα Πατήλα

Τεχνολογικό Πανεσπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)
Δρ Πολύβιος Ελευθερίου

Οικολογική κίνηση (www.ecologicalmovement.org.cy)
Μελίνα Μενελάου
Μαρίνα Μάρτιν