Έρευνητική ομάδα

cp FOODLAB LTD (www.foodlab.com.cy)

  • Χαρά Παπαστεφάνου
  • Δρ Άγγελος Ντάντος
  • Έλενα Καρτσιούλη

Ιδιώτης Ερευνητής
Δρ Κωνσταντίνος Σταλίκας
(Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας)