Προστασία του Περιβάλλοντος

“… Η γη αυτή δανείστηκε από τους προγόνους μας και θα προσφερθεί στα παιδιά και στους απογόνους μας …”

Σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και τοπικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώσεις και τοπικές αρχές, βοηθούμε δοκιμάζοντας την ποιότητα του νερού, των απορριμμάτων και των λυμάτων για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων ουσιών που καταλήγουν στο περιβάλλον.

Οι εργαστηριακές δοκιμές συμπεριλαμβάνουν αναλύσεις δειγμάτων όπως χώμα, επιφανειακό νερό, θαλάσσιο νερό, μολυσμένες περιοχές κ.λπ.

Έχει συμμετάσχει σε έργα απολύμανσης γης και νερού για ρύπους όπως το πετρέλαιο και τα φυτοφάρμακα.

Ελέγχει επίσης τη μικροβιολογική και χημική μόλυνση σε ανοικτούς χώρους και χώρους γραφείων που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για τον καθορισμό της ποιότητας του χώρου ως χώρου εργασίας ή διαβίωσης.

Το εργαστήριο δοκιμάζει επίσης ρύπους από βιομηχανικές διεργασίες και άλλες παρόμοιες λειτουργίες.

Αξιολογεί την ποιότητα του περιβάλλοντος σε νοσοκομεία, σχολεία και χώρους διαβίωσης ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

Μερικές από τις τυπικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι:

  • Χημική και μικροβιολογική εξέταση νερού, λυμάτων αποχέτευσης και αέρα
  • Χημική και μικροβιολογική εξέταση καυσίμων και λιπαντικών
  • Αναλύσεις εδάφους (χημικές και μικροβιολογικές),
  • Μελέτες περί ανοικοδόμησης κτιρίων,
  • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (νερό, χώμα, αέρας, αποχέτευση, απορρίμματα),
  • Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων στο νερό, στα λύματα, στο έδαφος και στον αέρα,
  • Προσδιορισμός PAH στο νερό, στα λύματα και στο έδαφος και
  • Μολυσματικές ουσίες στον ατμοσφαιρικό αέρα, όπως οι πτητικές οργανικές ενώσεις, τα μέταλλα, τα NOx, τα CO, CO2, O3, οι υδρογονάνθρακες, τα ανιόντα, τα κατιόντα, οι PM, οι μικροοργανισμοί.