Αναλύσεις φαρμάκων – φαρμακευτικών προιόντων και καλλυντικών

Χημικές αναλύσεις

Προσδιορισμός αλκοολών
Προσδιορισμός καθαρότητας πρώτων υλών
Προσδιορισμός παρουσίας προωθητικών αερίων σε spray
Προσδιορισμός συγκέντρωσει οργανικών ουσιών
Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων
Προσδιορισμός μετάλλων
Προσδιορισμός δραστικών συστατικών

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών
Καταμέτρηση ολικού αριθμού μικροοργανισμών
Aνίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκου
Ανίχνευση και καταμέτρηση Staphylococcus
Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas
Aνίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
Προσδιορισμός Candida
Καταμέτρηση εντεροβακτηρίων
Ανίχνευση Salmonella spp
κλπ