Αναλύσεις χωμάτων – ιζημάτων

Χημικές αναλύσεις

Προσδιορισμός ολικού και ενεργού CaCO3
Προσδιορισμός θρεπτικών συστατικών P-K-N
Προσδιορισμός αγωγιμότητας
Προσδιορισμός pH
Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων
Προσδιορισμός μετάλλων
Προσδιορισμός ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων ( TPH)
Προσδιορισμός PAHs
Κοκκωμετρική ανάλυση
Προσδιορισμός υγρασίας, ολικών στεραιών, διαλυτών στεραιών
Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων
Προσδιορισμός πτητικών ουσιών
Χρήση τεχνικών PCR για ταυτοποίηση μικροοργανισμών στο έδαφος
κλπ