Ιστορικό

Το FoodLab ξεκίνησε τις εργασίες του σαν εργαστήριο Τροφίμων και Νερών τον Ιούνιο του 1991.

Το 1993 πρόσθεσε στο φάσμα των αναλύσεων που προσφέρει και αναλύσεις περιβάλλοντος – υγρά, στερεά και αέρια.

Το 1995 εισήγαγε για πρώτη φορά τις διαδικασίες του ISO 9002 ενώ την ίδια ώρα το προσωπικό αυξάνεται από 2 στα 3 άτομα.

Tο 1996 αξιολογώντας τις απαιτήσεις της αγοράς για αναλύσεις φαρμακών και φαρμακευτικών προιόντων, το εργαστήριο επέκτεινε τις δραστηριότητες του και σε αναλύσεις στον τομέα αυτό.

Το 1998 το προσωπικό του εργαστηρίου αυξήθηκε σε 4 άτομα, ενώ σήμερα αριθμεί 30 άτομα.

Το 1999 εισήγαγε τις διαδικασίες του ISO 45000. Τον Φεβρουάριο του 2002 υπέβαλε αίτηση για διαπίστευση με βάση το ISO 17025 και τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου είχε την πρώτη του αξιολόγηση. Τον Νοέμβριο του 2002 έτυχε της τελικής αξιολόγησης για την διαπίστευση με βάση το EN ISO 17025, από το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το εργαστήριο συμπλήρωσε ήδη τον πέμπτο κύκλο διαπίστευσης (τετραετίας). Σε κάθε επιθεώρηση προχωρεί σε διαπίστευση νέων μεθόδων ανάλυσης και συνεχίζει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης του τόσο σε νέες παραμέτρους όσο και σε νέες τεχνικές ανάλυσης.

Τον Οκτώβρη του 2014, τηρώντας τις υποχρεώσεις του έναντι του αντίστοιχου Ευρωπαικού κανονισμού, έκανε αίτηση και δέχθηκε επιθεώρηση απο τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας – ΚΟΠΠ για μεταφορά της διαπίστευσης απο τον ΕΣΥΔ στον ΚΟΠΠ.

Παράλληλα το 2006 ξεκίνησε την κατάθεση και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (ερευνητικά προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης έρευνας, Υπουργείου Εμπορίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ)

Την ίδια χρονιά αρχισε να υλοποιείται και το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου με διενέργεια διαλέξεων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένους τομείς, όπως π.χ. για τη χρήση νερού σε κολυμβητικές δεξαμενές και τα προβλήματα λειτουργίας τους, για αέριους ρύπους, για τεχνικές δειγματοληψίας κλπ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου απευθύνεται σε βιομηχανίες, εταιρίες, οργανισμούς κλπ που θέλουν να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένους τομείς.

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού του ρόλου, το εργαστήριο σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Κύπρου έχει εκπαιδεύσει άτομα σε εργαστηριακές εφαρμογές.