Προσωπικό Εργαστηρίου

Το εργαστήριο μας εργοδοτεί άτομα των πιο κάτω ειδικοτήτων

  • Χημικούς
  • Βιολόγους
  • Κτηνίατρους
  • Χημικούς Μηχανικούς
  • Μικροβιολόγους
  • Τεχνολόγους Τροφίμων
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Βιοχημικούς
  • Γεωπόνους

Όλα τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και πολλοί απ΄αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά.

‘Εκτός απο το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου, εξίσου χρήσιμη και αξιόλογη δουλειά έχει να επιτελέσει και το βοηθητικό προσωπικό του εργαστηρίου, το οποίο αποτελείται απο άτομα στο λογιστήριο, γραμματείς, προσωπικό υποδοχής, καθαρίστριες κλπ

Ανεξαρτήτως της επιστημονικής του κατάρτισης, το προσωπικό βρίσκεται κάτω απο συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιείται με παρακολούθηση σεμιναρίων τόσο εντός όσο και εκτός του εργαστηρίου. Τα σεμινάρια μπορεί να έχουν θεωρητική ή πρακτική εφαρμογή.

Μετά την πρόσληψη του το προσωπικό περνά απο ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης εντός του εργαστηρίου. Το κάθε άτομο αξιολογείται μέσα απο τα αποτελέσματα που θα πετύχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του.

Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου, μέλη του προσωπικού προχωρούν σε προώθηση της δουλειάς του εργαστηρίου τόσο με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όσο και με ζωντανές παρουσιάσεις μποστά σε κοινό.

Αναμφίβολα η επιτυχία του εργαστηρίου στηρίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του και στη συνεχή του ανάγκη για ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση.