Διδάκτωρ

Αποκατάσταση Ρυπασμένων με Πετρελαιοειδή Εδαφών της Κύπρου

Το διάφορα προϊόντα του πετρελαίου παρέχουν περισσότερο από το 60% της συνολικής ενέργειας στον πλανήτη, χρησιμοποιούνται για την κίνηση των μέσων μεταφοράς, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για θέρμανση. Επίσης προϊόντα του πετρελαίου χρησιμοποιούνται ως λιπαντικά, διαλύτες, αδιάβροχα υλικά και αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή πλαστικών και άλλων ειδών προϊόντων τα οποία ονομάζονται γενικά πετροχημικά προϊόντα. Δεν θα ήταν υπερβολή λοιπόν να πούμε ότι ο δυτικός τρόπος ζωής στηρίζεται στο πετρέλαιο και τα προϊόντα του.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύει στην πρόταση μεθόδων αποκατάστασης των ρυπασμένων με πετρελαιοειδή εδαφών της Κύπρο

Στόχοι του έργου

  • Η εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης στα εδάφη των παλαιών διυλιστηρίων στην Λάρνακα ώστε να αναδειχθεί το πραγματικό μεγέθος του προβλήματος
  • Η πρόταση οικονομικά βιώσιμης μεθόδου για την αποκατάστασή τους.

Η τελική μέθοδος που θα προκύψει θα πρέπει να οδηγεί σε ικανοποιητικά ποσοστά απομάκρυνσης των ρυπαντων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τοξικά ενδιάμεσα προϊόντα.