Παρουσιάσεις Ημερίδας

Ημερίδα για παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικου προγράμματος :

«Αποκατάσταση των Ρυπασμένων με Πετρελαιοειδή Εδαφών της Κύπρου, πιλοτική δοκιμή στη περιοχή Λάρνακας»
ΔΙΔΑΚΤΩΡ/ΔΙΣΕΠ/0308

Περίληψη

Η ρύπανση των εδαφών απο πετρελαιοειδή είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι προηγμένες βιομηχανικά χώρες και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η ανάγκη εξυγίανσης των εδαφών είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί άμεση λύση μέσα στα επόμενα χρόνια. Για την εξυγίανση των εδαφών έχει χρησιμοποιηθεί πλήθος τεχνικών, οι οποίες στηρίζονται είτε στις φυσικοχημικές ιδιότητες των ρυπαντών, είτε στη δυνατότητα βιοαποδόμησής τους από κατάλληλους μικροοργανισμούς. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου έχει να κάνει με το είδος των ρυπαντικών ενώσεων που υπάρχουν στο έδαφος, την κατάσταση του εδάφους, αλλά και το απαιτούμενο κόστος. Είναι απόλυτα κατανοητό πως η ιδανική μέθοδος εξυγίανσης του εδάφους είναι αυτή που εμφανίζει τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά απομάκρυνσης, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στόχος του έργου είναι η πρόταση μιας μεθόδου αποκατάστασης για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένών με πετρελαιοειδή. Η τελική μέθοδος που θα προκύψει θα πρέπει να οδηγεί σε ικανοποιητικά ποσοστά απομάκρυνσης των ρυπαντων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τοξικά ενδιάμεσα προϊόντα.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστουν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου από την ερευνητική ομάδα και θα ακολουθήσει συζήτηση και σχολιασμος τους.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

  • «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

Δρ Άγγελος Ντάντος,
cp Foodlab, ltd

  • «Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών βιοκαταλυτικών συστημάτων, με στόχο την εφαρμογή τους στην αποδόμηση ρύπων»

Δρ Χαραλαμπος Σταμάτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιλογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • «Κατασκευή πιλοτικών μονάδων για την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών»

Δρ Πολύβιος Ελευθερίου
Τμημα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  • «Κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου»

Μελίνα Μενελάου
Οικολογική Κίνηση

  • «Αποκατάσταση ρυπασμένων με πετρελαιοειδή εδαφών στην Κύπρο»

Δρ Άγγελος Ντάντος, cp Foodlab, ltd

  • Συζήτηση