Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το 2006, αφουκραζόμενο τις ανάγκες των πελατων του, το cp FoodLab Ltd, άρχισε να υλοποιεί και Εκπαιδευτικό έργο. Αυτό το επιτυγχάνει με:

 • διενέργεια διαλέξεων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένους τομείς, όπως π.χ.
 1. για τη χρήση νερού σε κολυμβητικές δεξαμενές και τα προβλήματα λειτουργίας τους,
 2. Για την παρουσία λεγεωνέλλας στα νερά και τους τρόπους αντιμετώπισης της
 3. για αέριους ρύπους,
 4. για τεχνικές δειγματοληψίας και ανάλυσης, κλπ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου απευθύνεται σε βιομηχανίες, εταιρίες, οργανισμούς κλπ που θέλουν να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένους τομείς. Το σεμινάρια μπορεί να είναι μονοεπιχειρησιακά ή πολυεπιχειρησιακά. Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης των σεμιναρίων αυτών απο την ΑΝΑΔ.

 • Με την παρουσίαση ημερίδων, στο επιστημονικό και ευρύτερο κοινό, για επιστημονικά θέματα που απορρέουν απο τα ερευνητικά προγραμμάτα που το εργαστήριο υλοποιεί
 • Στα πλαίσια του επιμορφωτικού του ρόλου, το εργαστήριο σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Κύπρου:
 1. έχει εκπαιδεύσει άτομα σε εργαστηριακές εφαρμογές
 2. έχει εκπαιδεύσει άτομα σε θέματα διαπίστευσης και ελέγχου ποιότητας
 • Στα πλαίσια του Erasmus έχει δεχθεί και εκπαιδεύσει φοιτητές στους τομείς ενασχόλησης του εργαστηρίου.
 • Διενεργεί επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας και ελέγχου τήρησης των απαιτήσεων τους, σε οργανισμούς, στη βιομηχανεία και στις υπηρεσίες