Ποιότητα Υπηρεσιών

«…Στο πρόσφατο παρελθόν, ποιοτικό ξενοδοχείο εθεωρείτο αυτό που ήταν εξωτερικά όμορφο πρόσφερε ανέσεις ή ακόμα και αυτό με θέα προς τη θάλασσα. Σήμερα όμως η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών έχει αλλάξει με της εισαγωγή συστημάτων ποιότητας που απαιτούν ασφάλεια και με αναλύσεις σε χώρους όπως την κουζίνα, την πισίνα, το βιολογικό σταθμό, τη θάλασσα κλπ…»

Στο Foodlab ltd ελέγχεται μεγάλος αριθμός δειγμάτων από ξενοδοχεία, τόπους μαζικής εστίασης, νοσοκομεία, οργανισμούς, τόσο για ικανοποίηση συστημάτων ποιότητας ή ασφάλειας ή ακόμα και κάλυψη μεμονωμένων αναγκών. Αναλύσεις που προκύπτουν από απαιτήσεις συστημάτων όπως ΙSO 22000 , ISO 9000, ISO 14000 είναι θέμα ρουτίνας για το εργαστήριο. Οι υπηρεσίες μας φαίνονται ενδεικτικά πιο κάτω:

  • Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πισίνες – πόσιμα νερό, λύματα, θαλάσσιο νερό, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε κλειστά κυκλώματα,
  • Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα ,
  • Παροχή συμβούλων για να αντιμετωπιστούν χημικοί ή μικροβιολογικοί κίνδυνοι,
  • Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων απολύμανσης,
  • Παρουσίαση σεμιναρίων για επίλυση προβλημάτων ποιότητας ή εφαρμογής νομοθεσιών και κανονισμών,
  • Επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας και ελέγχου τήρησης των απαιτήσεων τους.