Αναλύσεις υλικών συσκευασίας και υλικών σε επαφή με τρόφιμα και νερό

Πλαστικό και υλικά προϊόντων σε επαφή με τρόφιμαα) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών τροφίμων με ολική εμβάπτιση.
β) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών τροφίμων με πλήρωση αντικειμένου
γ) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε τρόφιμα που προσομοιώνουν τα κύτταρα
Πλαστικά υλικά και άλλα δοχεία σε επαφή με τρόφιμαα) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών και λιπαρών τροφών D1 (50% αιθανόλη) με ολική εμβάπτιση.
β) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε υδατικά και λιπαρά προσομοιωτές τροφίμων D1 (50% αιθανόλη) πλήρωση αντικειμένων
γ) Υποκατάστατες δοκιμές για συνολική μετανάστευση από πλαστικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα χρησιμοποιώντας ισοοκτάνιο μέσου δοκιμής και 95% αιθανόλη με πλήρη εμβάπτιση, με πλήρη πλήρωση αντικειμένων και με κυτταρική μέθοδο
Πλαστικά υλικά και άλλα δοχεία σε επαφή με τρόφιμαΠροσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης 2,2-δις (4-υδροξυφαινυλο) προπανίου (δισφαινόλη Α) σε υδατικούς προσομοιωτές τροφίμων. Προσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης της βενζοφαινόνης σε προσομοιωτές λιπαρών τροφών.- ηλιέλαιο
Καταλληλότητα μη μεταλλικών προϊόντων για χρήση σε επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όσον αφορά την επίδρασή τους στην ποιότητα του νερούΕξαγωγή μετάλλων Al, Ba Fe, Αs, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, και Se

Εμφάνιση νερού (θολερότητα, χρώμα)

Οσμή και γεύση νερού
Κεραμικά και άλλα υλικά σε επαφή με τρόφιμαMigration of Cd και Pb
Καταλληλότητα μη μεταλλικών προϊόντων για χρήση σε επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όσον αφορά την επίδρασή τους στην ποιότητα του νερούΔοκιμή ανάπτυξης υδρόβιων μικροοργανισμών
Και τα λοιπά.